Friday, May 11, 2012

wakht

wakht ke saath sab badal jata hai.
na pooch kaun kab badal jata hai.
Bahut sikwa hota hai usse ayaan
vo bin bataye jab badal jata hai

No comments:

Post a Comment