Thursday, April 29, 2010

hakikat

wakt hakikat se paas hota hai.
man tnha hota hai udas hota hai
kuch schchayi bhul nahi sakte hai.
koi aaj bhi bahut khas hota hai

No comments:

Post a Comment